- x Achttienhonderd Twee en Zeventigzjjn voor ons ondergotookcnde, Ambtonaar van don burgorlgkon stand dor gemeenie v vorschonen van beroop 0U<1 *r/. y jar on, wonondo ^Z' •- van do na to noomon overledene, en van beroep - S*--"-jaren, wonondo van do ovorlodonc, welke ons bobben vorklnurd, dat op don des /irrviryrrf-./ton S ure, in hot huis staande X in don ouderdom is overleden van boroop /st en wonende X- goboren En hebbon wij hiervan opgemaakt doze akte wolkc na voorlezing door ons Do Ambtenaar voornoemd Jacob Tol overlijdt Een jaar na zijn moeder, op 7 October 1872 des voormiddags ten 7 ure, over leed Jacob Tol zelf. Hij was nog maar 45 jaren oud. Hij overleed volgens de overlijdensakte in het huis staande te Sint Pancras nummer 21. Dat moet het huis zijn geweest dat hij zelf had laten bouwen in 1851. De overlijdensakte van Jacob rol, opgemaakt door de burgemeester, ook ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Sint Pancras P. Nobel. r* rn V* ^5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 126