De aangevers van de geboorte Gerrit Schouten en Cornelis de Wit waren de naaste buren van Jacob Tol en Elisabeth Zwart. Deze Gerrit Schouten was een zoon van de Gerrit Schouten die volgens de OAT eigenaar was van de percelen genummerd 789 en 790. Cornelis de Wit was een zoon van Jan de Wit en Marijtje Schouten. Het gezin De Wit woonde bij dokter De Vries in huis. Bij testament kreeg Marijtje Schouten het vruchtgebruik van de nalatenschap van Cornelis de Vries toegewezen en werd haar zoon Cornelis de Wit universeel erfgenaam. Cornelis de Vries stierf op 16 mei 1844. (Zie ook KUN, nr. 13, 1998, blz. 52 e.vj Jacob Tol landman te Sint Pancras, staat in het jaar 1850 onder artikelnr. 289 bij het kadaster nog genoteerd als eigenaar van de percelen A788 (weiland, opp. 51,90), A789 (tuin, opp. 9,50) en A790 (huis en erf, opp. 5,80). Het huis en erf werden echter op 23 maart 1850 voor notaris Abraham Pieter de Lange voor fl. 400 verkocht aan Trijntje Visser, de moeder van Elisabeth Zwart. Het geld konden ze goed gebruiken want het volgende jaar werd een nieuw huis gebouwd naast het oude en vond een splitsing plaats van het perceel A789 (tuin, opp. 9,50) in A968 (huis en erf, opp. 1,40) en A969 (tuin, opp. 8,10). Op 14 september 1851 werd een zoon geboren die Jacob werd genoemd. Weer deed vader Jacob Tol aangifte samen met Gerrit Schouten en Cornelis de Wit, alleen zijn zij nu respectievelijk daglooner en landbouwer van beroep. Het huisnummer van het nieuwe huis was zeventien geworden. Gerrit Schouten en zijn vrouw Antje Kneppel woonden toen nog in het oude huis dat eigendom was geworden van Trijntje Visser, want op 5 juni 1851 overleed er hun zoon Jacob Schouten. Dan volgde er op 9 september 1857 de geboorte van weer een tweeling, die Cornelis en Neeltje werden genoemd. Deze keer deed Jacob Tol aangifte met Martinus Kars, onderwijzer oud 51 jaar en Rients Turkstra, landbouwer oud 31 jaar. De jongen overleed al gauw na de geboorte. Op 28 november 1857 is Cornelis Tol, oud 11 weken, zoon van Jacob Tol en Elisabeth Zwart, overleden te Sint Pancras. De aangifte van het overlijden werd gedaan door de buren Rients Turkstra en Dirk Slot. Dirk Slot en zijn gezin woonde in het huis waar ook het gezin van Gerrit Schouten woonde. Martinus Kars was onderwijzer en door Jacob Kleijenburg aangewezen als uitvoerder van zijn laatste wil. Hij zal bij de aangifte van de geboorte van de tweeling wel bij het raad- en schoolhuis hebben gewoond. Rients Turkstra woonde

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 122