Jacob Tol trouwt met Elisabeth Zwart Jacob Tol is getrouwd te Sint Pancras op 13 mei 1849 met Elisabeth Zwart, dochter van Jacob Zwart en Trijntje Visser. De handtekeningen onder de trouwakte van Jacob Tol en Elisabeth Zwart Behalve de echtgenoten ondertekenden Trijntje Visser, Jan Pluis en Neeltje Kleijenburg als ouders en Muus Hartog, Simon Kriek, Cornelis Groen en Martinus Kars als getuigen. Als ambtenaar van de burgerlijke stand trad Klaas Duif op. De vader van Elisabeth, Jacob Zwart, was er niet bij. Hij was op 9 september 1840 overleden. Jacob Zwart kocht ten tijde van zijn huwelijk met Trijntje Visser van Claas Smit een huisje op het Noordeinde van Sint Pancras getekend met nummer 28. Daar werden hun vier kinderen Elisabeth, Cornelis, Neeltje en Jacobje geboren. Van hen bleef alleen Elisabeth in leven, de andere kinderen stierven binnen drie jaar na de geboorte. Toen Jacob Zwart op 13 februari 1825 te Sint Pancras trouwde met Trijntje Visser was hij pottenschipper van beroep. Hij was afkomstig van Kolhorn en voer met zijn scheepje met koopwaar langs de huizen. Als getuigen bij dit huwelijk waren behalve Cornelis Visser als vader van Trijntje ook aanwezig Trijntjes neef Claas Smit, landbouwer oud 49 jaar, Trijntjes oom Arien Nol, dagloner oud 47 jaar en Jacobs neef Arien Kossen, bakker te Koedijk oud 42 jaar. Jacob Tol gaf bij zijn trouwen als beroep bakkersknecht op. Hij zal het bakkersvak wel bij zijn stiefvader in de bakkerij geleerd hebben. Jan Pluis was toen Jacob en Elisabeth trouwden overigens al geen bakker meer want op 4 mei 1846 had hij zijn De Ambtenaar voornoemd. 116

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 118