Jan Pluis was waarschijnlijk als boer en grondbezitter even weinig succesvol als hij als broodbakker was geweest. Maar misschien was hij ook wel slachtoffer van de moeilijke omstandigheden waarmee hij te maken had. Op 11 januari 1851 verkocht hij twee akkers bouwland gelegen in de gemeente Koedijk aan Jantje Nol voor fl. 400. Het was een voorbode van het verval waarin ze terechtkwamen. Toch ondervond hij ook steun. Misschien wel als gevolg van zijn militaire activiteiten. 1 lij was toch betrokken geweest bij de afscheiding van België en het beleg van de Citadel van Antwerpen waarvoor hij het metalen kruis had ontvangen. De gemeenteraad van Sint Pancras besloot op 1 juni 1858 Jan Pluis te benoemen tot veldwachter in de plaats van de pas overleden Jacob Groen. Ook werd hij gemeentebode en postbestelhuishouder. Zo trad Jan Pluis op 3 maart 1861 op als getuige bij het huwelijk van Cornelis Madderom zoon van Klaas Madderom en Neeltje Bakker, met Aaltje Ruijs dochter van Jan Ruijs en Trijntje Dubbeld. Hij was toen 52 jaar oud en gaf als beroep veldwachter op. Misschien was ziekte van Neeltje Kleijenburg wel de hoofdoorzaak van het verval. Na het overlijden van haar vader ging het minder goed met Neeltje want in 1861 werd het huisgezin van Jan Pluis door de gemeente ondersteund wegens ziekelijke omstandigheden. (Zie ook KLIN nr. 9, 1994, biz 57) Neeltje Kleijenburg en Jan Pluis hadden beiden vermogende ouders. Toch raakten ze in financiële moeilijkheden. In 1861 moest het gezin zelfs door de armvoogden van Sint Pancras worden ondersteund wegens ziekelijke omstandigheden. Jan Pluis was toen veldwachter, gemeentebode en postbestelhuishouder van beroep. De gemeenteraad van Sint Pancras verzocht die van Nieuwe Niedorp om de gemaakte kosten wegens hulp aan het gezin Pluis maar aan de armvoogdij van Sinl Pancras te vergoeden. Van de niet-onaanzienlijke bezittingen van Jans vader Fredrik Pluis en die van Neeltjes vader Jacob Kleijenburg was niet veel overgebleven! In het jaar 1871 overleed zowel Jan Pluis als Neeltje Kleijenburg. Op woensdag 18 januari overleed Jan Pluis, veldwachter geboren te Nieuwe Niedorp, echtgenoot van Neeltje Kleijenburg, zoon van Fredrik Pluis en Dieuwertje Slikker. Jan Pluis overleed volgens de akte van overlijden in huis nummer 2a. Jacob lol, landman oud 44 jaar, deed aangifte samen met Lambert van de Vijzel, onderwijzer oud 33 jaar. achter ïlisabeth ïoen. ;ers is samen juni vde acob stament len tot 1859. 1864 :cember »swjn- 1 mmmm I MShBB «Ié iilmSIwiliiillIliiaii

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 115