Neeltjes vader Jacob Kleijenburg deed op 16 mei 1846 een schenking onder de levenden aan zijn dochter ten bedrage van fl. 5740. Hiermee werd de afbetaling van eerder gedane onderhandse leningen van fl. 4600 op 1 april 1843 en van fl. 1140 op 4 mei 1846 kwijtgescholden. huis (nr. 30) en erf van Klaas Smit huis (nr. 29) en erf van Jan Heemskerk 820 weiland 699 huis (nr. 28) en erf van Jacob Zwart )0 huis (nr. 27) en erf van Klaas Maars 1 Kerklaan huis (nr. 25) en erf van Jan Berkhouwer 813 weiland 815 weiland huis (nr. 24) en erf van Klaas Ploeger 811 weiland 861 weiland huis (nr. 26) en erf van Cornelis Rus huis (nr. 23) en erf van Pieter Booij 862 weiland huis (nr. 22) en erf van Cornelis Groen 801 weiland 800 weiland 707 huis (nr. 21) en erf van Gerrit Bakker huis (nr. 20) en erf van de Gemeene Armen huis (nr. 20a) en erf van de wed. Teunis Weel 796 weiland 795 bouwland huis (nr. 19) en erf van Jacob Dirksz Booij Sint Pancras, huizen nrs. 19 Situatie omstreeks 1832 Neeltje Kleijenburg was tot de verkoop in 1854 onder art. 315 eigenaar van de percelen kadastraal gemeente Sint Pancras sectie A nrs. 810 en 811. Volgens de OAT van 1832 was Cornelis Rus (art. 81) eigenaar van deze percelen. Neeltjes oom Pieter Dirksz Bakker had het bezit op 20 september 1809 overgedaan aan Jacob Borst. Deze had het in december 1818 verkocht aan Cornelis Bakker die het in 1820 had doorverkocht aan Cornelis Rus. Omstreeks 1850 woonde hier het gezin van Simon Kriek en Antje Tol die hier kwamen wonen nadat ze vertrokken waren uit het huisje met nummer 3 bij de m 2014

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 113