Zijn signalement luidt: Lengte 1 ellen, 6 palmen, 5 duimen en 9 strepen. Aangezigt ovaal, Voorhoofd rond, Oogen blaauw, neus breed, Mond klein, Kin spits, Haar en wenkbraauwen bruin, Merkbare teekenen geene. Ook staat er dat hij gehuwd is. In de huwelijksakte van Jan Pluis en Neeltje Kleijenburg staat dat Jan Pluis een zoon was van Fredrik Pluis die bakker was in Nieuwe Niedorp en diens vrouw Dieuwertje Slikker. Als beroep van Neeltje staat winkelierster vermeld. Ze had haar winkeltje aangehouden na het overlijden van Gerrit Tol. Jacob Kleijenburg was ook bij dit tweede huwelijk van zijn dochter aanwezig om zijn toestemming te geven. NATIONALE MILITIE Bij de huwelijksbijlagen bevindt zich ook een certificaat afgegeven te Haarlem op 10 januari 1837 betreffende de nationale militie waarin verklaard wordt dat Jan Pluis ruim negen jaar heeft gediend en behoorlijk uit de dienst is ontslagen Een van de andere huwelijksbijlagen betreft een document waarmee Jan Pluis aantoont dat hij geboren is te Nieuwe Niedorp op 25 september 1808 uit het huwelijk van Fredrik Pluis en Dieuwertje Slikker. Hetzelfde document werd eerder gebruikt bij zijn huwelijk met Siemetje Boor op 20 juli 1834. Een zevental getuigen bekende voor de vrederechter te Schagen dat Jan Pluis behoorde tot de mennonietengemeente te Nieuwe Niedorp en uit dien hoofde niet is gedoopt geworden en alzoo zich dan ook niet in de mogelijkheid bevindt een doopcedul of acte van geboorte te kunnen bekomen, zoo als volgens de wet voor het aangaan van een wettig huwelijk gevordert wordt alzoo bij gemelde gemeente te dier N-je, i HAt.vnr.MHMT Provincie NOORD - HOLLAND. /.non villi wonende te Fm.2 Dm// St. binnen de gemeente van ,st V voor de Nationale Militie is ingeschreven dat inn hem vervol gens bij de loting is ten dcelc gevallen het numiner op hetwelk hij it ingelijfd geworden bij y en den lyd van/^ hebbende gediend, behoorlijk uit do dienst ontslagen is. l>c Staatsraad, Gouverneur voornoemd verklaart, dat //T van beroep beroep i SiGN.4LLMt.NT, Aaogtiigt lli^«vk«o.ng

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 103