In 1891 vertelde de burgemeester in een raadsvergadering: "Het volgend jaar komt er een wet waarin staat dat er door de scholen gymnastiek onderwijs moet worden gegeven. Nu mag men dit op school ook wel doen, maar dan is het verplicht, tenzij men vrijstelling weet te verkrijgen. Vermoedelijk denkend aan de man, die nu voor de klas stond, had de burgemeester deze zaak reeds lichtelijk voorbereid. Hij had het oog laten vallen op het terrein van de buurman van de school, de heer Duif. Wanneer ze van hem vijf are grond kochten die aan het schoolterrein grensde, dan hadden ze een mooi terreintje voor de gymnastiek. De heren van de raad vonden het maar poppenkast. De dorpskinderen kregen beweging genoeg, ze konden hollen, springen, klauteren en wat dies meer zij, dus ze hadden geen gebrek aan bewegingsonderwijs. Wel was het misschien wenselijk om de speelplaats bij de school eens wat te vergroten De oorspronkelijke foto was versierd met een feestelijke rand met daarin gedrukt W Ter herinnering aan het kroningsjaar Wwaaruit valt af te leiden dat de foto uit 1898 stamt. Aan de ramen en de muur op de achtergrond is te zien dat de foto voor het oude gemeentehuis werd genomen. Het lijkt er op of de geheel rechts staande mijnheer het hoofd der school de heer G. Kempers is. 95

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 97