De 30-jarige G. Kempers van Texel was bevoegd om gymnastiek te onderwijzen. De brieven van de 23 kandidaten werden gelezen en nogmaals gelezen en dit leidde ertoe dat een selectie van zes personen op een voordracht werd geplaatst. Een commissie ging vervolgens deze mensen stuk voor stuk bezoeken. In de klas van een sollicitant letten de heren vooral op de vorderingen van de daar aanwezige schooljeugd. Om in agrarische taal te spreken: Onderzocht werd hoe de door sollicitanten geteelde producten er voor stonden. Praktisch iedereen maakte een goede indruk, de heren onderwijzers verstonden hun vak, hun leerlingen bleken goede vorderingen te maken. Dat uiteindelijk aan de heer G. Kempers van Texel de voorkeur werd gegeven kwam omdat hij hoofd was van een 2-mans school en dus gewend was om aan 3 of 4 klassen tegelijk les te geven. Van der Vijzel wist het uit ervaring, dat was een heel karwei. Bij de geselecteerden waren er meer die prima werk leverden, maar zij werkten op grotere scholen en aan hun hoede was slechts één klas toevertrouwd. Dus werd de heer G. Kempers de opvolger van schoolmeester Van der Vijzel. Het salaris van het nieuwe hoofd werd vastgesteld op 900,—. Hij was tenslotte een beginneling... Wel had hij 'vrij wonen' en vrij gebruik van een tuin. Van der Vijzel had het schoolhuis aan het Kerkplein verlaten en was gaan wonen op het huidige Bovenweg 6. Vermoedelijk was Kempers aan de weet gekomen dat het salaris van zijn voor ganger 1050,— was, want reeds in 1892 vroeg hij om meer salaris. Zijn vraag werd in B. en W. besproken en bij die gelegenheid hadden de heren zowel argumenten voor als tegen te berde gebracht, met andere woorden: het college kwam niet tot een uitgedragen mening en het besloot om de vraag door te spelen naar de raad. Daar was men het spoedig eens en zei: "We vinden geen termen aanwezig om in te stemmen met een salarisverhoging - deze man is hier nog maar een jaartje werkzaam, met andere woorden: hij moet zich eerst maar eens waar maken". Dat laatste was zeker in 1895 het geval want toen werd gezegd: "De hoofdonder wijzer Kempers is nu 4 jaar in dienst en heeft wel enige salarisverbetering verdiend, in plaats van 900,- wordt het nu 950,-". Kempers was bevoegd voor gymnastiek. De meeste onderwijzers in die tijd bezaten deze bevoegdheid niet. 94

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 96