Ook hier kwam weinig van, begin 1894 toonde molenaar N. Timmerman belang stelling voor de Vinkenbaan en kocht hij deze. (Ruim zestig jaar later deden de erven Timmerman dit weiland voor een geschikt prijsje over aan de gemeente, die er een ijsbaan op liet maken. Later kreeg het de bestemming van sportterrein) Op 21 febr. 1898 schreef burgemeester Van der Velde een brief naar de toenmalige Minister van Defensie waarin hij namens Geertje Chattiljon, de weduwe van Louwrens Snijder en moeder van 3 kinderen, vroeg om een maand verlof (april) voor haar oudste zoon Jan Snijder, die als milicien dienst deed in Den Helder. Geertje had een stukje bouwland en dat moest gespit en verder bewerkt worden. Vervolgens moest het worden beplant en ingezaaid, zodat haar gezin daar de komende zomer en de winter van kon eten. Geertje had geen geld om een dagloner in te huren. De burgemeester zette de brief kracht bij door er aan toe te voegen: Dit verzoek wordt door mij van ganser harte ondersteund Van een andere weduwe moest de tweede zoon, die haar kostwinnaar was, in dienst. Voor haar vroeg Van der Velde om de oudste zoon, die toen al ongeveer een jaar in dienst was, met verlof te laten gaan zodat hij als kostwinnaar zou kunnen fungeren. er stond een deur open In 1891 waren raadhuis, schoolhuis en school nauw met elkaar verbonden en woonden ze onder één dak. Nadat Van der Vijzel was ontslagen als schoolmeester ging hij als burgemeester gebruik maken van een ander vertrek in het gebouw en was er iemand nodig die hem in zijn vroegere functie ging opvolgen. Door middel van een advertentie vroeg de gemeenteraad sollicitanten voor de open gekomen functie van hoofd der lagere school. Op 1 juli 1891 hadden zich 23 sollicitanten gemeld, allen in Noord-Holland woon achtig. (Op 6 november van hetzelfde jaar waren er 94 sollicitanten voor hoofd der o.l. school te Koedijk. Onder hen waren een vijftal reeds als hoofd fungerende personen. Men kan alleen maar raden naar het antwoord op de vraag Waarom Koedijk vier maal zoveel sollicitanten had als St. Pancras. Misschien was het daar geboden salaris hoger dan in St. Pancras.) De oudste 'Pancrasser sollicitant' was 40 jaar en in het bezit van de akte wiskunde. De jongste was 24 jaar en hij bezat de bevoegdheid handtekenen. 93

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 95