In het gemeentelijk Jaarverslag over 1896 kon Burgemeester Van der Vijzel de geboorte van het muziekgezelschap vermelden en dit deed hij met de woorden:. Sedert eenige tijd is er in onze gemeente een fanfarecorps Concordia genaamd met 14 werkende en ca 50 kunstlievende leden. Vroeg was Van der Vijzel niet met deze mededeling. Reeds aan het begin van dat jaar, nl. op donderdag 30 januari 1896 was Concordia in staat geweest om bij Greeuw een uitvoering te geven en na de muziek was er gelegenheid geweest om te dansen. "Op 21 juli 1896 vierde Concordia haar eerste jaarfeest. Op verschillende plaatsen in de gemeente bracht het op avond van die dag aantal nummers ten ge hore. De dirigent, de heer Pluister uit Broek, kreeg eer van zijn werk. Als de Con- cordia-leden op deze manier doorgaan wordt dit een prima muziekgezelschap, las men later in de krant. De dag werd besloten met een fanfare-uitvoering in de herberg van Greeuw. Hier waren o.a. aanwezig de 26-jarige akkerbouwersknecht Jacob Hartman, de 20 jarige akkerbouwersknecht Arie Kok en de 19-jarige Jan Snijder, die hetzelfde beroep als de beide eerstgenoemden had. Zij waren er getuige van dat na afloop van de uitvoering de 18 jarige Willem Groen, die eveneens als knecht op de akker werkte, ruzie kreeg met de in de gemeente Koedijk wonende Jan en Aaltje Hartog. Aaltje had de trompet en lessenaar van haar broer, die meeblies met Concordia, in haar handen en dreigde Willem daarmee op zijn kop te slaan en Willem, hiervan niet gediend, was toen tot de aanval overgegaan. Een minder mooi slot van een goed begonnen dag. Maar ook het fanfarekorps uit Broek, onder leiding van de heer Willem Keizer, blies toen reeds zijn deuntje mee. Dit hielp daar ruim een maand later mee om de feestvreugde bij het Oranjefeest te verhogen door 'het feest de noodige luister bij te zetten en liet menig aardige mop hoorenen de krant durfde het gezelschap dan ook aan te 'recommandeeren voor festiviteiten en partijen' Concordia was er vermoedelijk in geslaagd om de harten van de Pancrassers te veroveren want het volgende jaar gaf dit muziekgezelschap op twee achter eenvolgende avonden een uitvoering. De eerste avond was er alleen muziek en op de tweede avond kon men na afloop van de fanfare met de beentjes van de vloer. En niet alleen de Pancrassers riepen om de muziek van Concordia. Op 15 juli 1897 stond in de Alkmaarsche Courant het volgende bericht: 91

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 93