De krant schreef hierover: Den nieuw benoemden burgemeester der gemeente St. Pancras viel den 25, bij zijn terugkomst uit Haarlem, waar hij in handen van den Commissaris des Konings den eed had afgelegd, eene warme ontvangst van zijn dorpsgenooten ten deel. Een aantal versierde rijtuigen begeleidden de heer L. van der Vijzel naar zijne gemeente, waar uit alle huizen de Nederlandse driekleur wapperde, om door den raad te worden geïnstalleerd. Het anders zoo stille plaatsje bood een toneel van levendigheid en opgewektheid als er zelden wordt aan schouwd. Vier dagen later, dus op 29 mei, werden de eerste nieuwe aardappelen op de Alkmaarse veiling aangevoerd door de Pancrasser tuinder J. Kloosterboer. De koper, de heer W. Baas uit Alkmaar, bood ze den burgemeester ten geschenke aan. Het staat er niet bij, maar ik vermoed dat de Alkmaarse burgemeester aan de nieuwe aardappelen kon. Of zou Kloosterboer ook een 'kooksie' bij de nieuwe Pancrasser burrie hebben gebracht? 1900 Burgemeester Van der Vijzel keert huiswaarts, (zijn woning is nog net zichtbaar) 90

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 92