reeds voor een bedrag van 5000,— hadden ingetekend voor de voorlopige vennootschap "De Toevoerlijn". Onze gemeente ligt dichter bij de laadplaats dan St. Pancras, maar ook jullie gerief wordt ook veel groter.Mi heeft Broek de baten van de sluis, deze baten zullen dan grotendeels wegvallen, dus... (om bij Broekhorn te komen moesten de tuinders door de sluis in Broek, gingen ze rijdend dan trok de brug van Van der Molen er profijt van) In Broek wilde men de knoop doorhakken en men kwam daarom met het voorstel: Laten we gezamenlijk een voorlopig onderzoek doen naar de kosten, waarbij we uitgaan van een spoorweg van het Zuiderdel naar de spoorbrug langs de Geest- merambachtsdijk. Bij aanleg en totstandkoming van die spoorweg neemt elke gemeente de helft van de kosten voor haar rekening En 18 april '99 voegde Broek hieraan toe: Voor de aanleg moet het molenerf aangekocht of onteigend worden Eveneens een gedeelte van de Oosterdijk Er is een poldervergadering op komst (waarin het laatste besproken zou kunnen worden) en daarom drong Broek op een spoedig antwoord aan. St. Pancras had minder haast, maar wilde wel meegaan met een onderzoek naar de kosten. De Raad hoopte evenwel dat de HYSM de spoorlijn zou aanleggen onder een rentegarantie van de betrokken gemeenten en wilde eerst het besluit van de spoor wegmaatschappij afwachten. Indien dat geen oplossing zou bieden, dan zouden ze er wel niet aan ontkomen om het zelf aan te leggen, vandaar dat men wel alvast graag wilde weten wat de kosten zouden zijn. In 1900 wist men hier dat de HYSM positief stond ten opzichte van een koolspoor- zijlijn en dat de gemeente garant moest staan voor 1/7 deel van de kosten. Wel, met zo'n opzet kon de raad van St. Pancras best meegaan. Op 7 maart vond de raad dat met spoed gewerkt moest worden aan een verbeterde afvoer van de landbouwproducten uit het Geestmerambacht. Dat was van het grootste gewicht voor onze gemeente. De heren wisten dat het financiële plaatje erg mee zou vallen. De betrokken gemeenten behoefden slechts garant te staan 84

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2002 | | pagina 86