Gedacht werd aan het polderbestuur. Er vond zelfs nog een samenspraak tussen de raad en polder plaats Het Gemeentebestuur van Broek wilde graag het naadje van de kous weten en vroeg om uitleg van St. Pancras. Na de nodige discussie besloten de Pancrasser heren om te antwoorden: de aanleg van de zijlijn heeft onze volle sympathie we willen een gedeelte van de kosten voor onze rekening nemen wij doen het beslist niet alleen, slechts in samenwerking met de anderen we wachten het onderzoek en nadere voorstellen af het lijkt ons gewenst er bij de H.Y.S.M op aan te dringen dat zij dit voor hun rekening nemen onder rente-garantie van de betrokken gemeenten een spoorlijn vanaf Broek naar de spoorbrug (tekening van Henk Beens) In Broek leek men het antwoord van de Pancrassers nog wat dunnetjes te vinden, want ze reageerden met o.m. te zeggen: wij vertrouwen er op dat IJ niet alleen instemming hebt met de aanleg, maar daar ook uw volledige medewerking aan wilt geven. Verder wees men de raad van St. Pancras erop dat de inwoners van hun gemeente de grootste pleitbezorgers van deze zaak waren en dat de burgers van St. Pancras 83

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 85