verzocht, of de veldwachter, die de lotelingen in Den Helder moest afleveren, met hen bij de halte St. Pancras of indien dit moest, bij station Heerhugowaard in de vroegste trein mocht stappen met de door de Minister toegezonden geleidepapie- ren. Van der Velde kreeg geen antwoord en nam aan dat het goed was. Maar toen veldwachter Groen op de bewuste donderdag, vergezeld van de beide jonge mannen, zich bij de halte Sint Pancras meldde, werd hij tegen afgifte van de geleidebiljetten niet toegelaten tot het perron. Omdat de a.s. miliciens tijdig in Den Helder moesten worden afgeleverd, kocht de veldwachter twee enkele reizen en een retour, waarvoor hij 3,20 moest betalen. Van der Velde meldde dit aan de directie en verzocht om restitutie van de betaalde 3,20. In dezelfde tijd schreef burgemeester Van der Vijzel aan de Chef van de Afdeling Beweging in zijn kwaliteiten van burgemeester en benoemd lid van de Provinciale Staten van N.Holland, het beleefde verzoek om de belangen van St. Pancras in het oog te houden bij het samenstellen van de Winterdienstregeling. Nu stopten bij de halte St. Pancras alleen de vroegste en de laatste treinen. Het was wenselijk voor St. Pancras dat er ook op andere tijden gelegenheid zou wezen om in- of uit te stappen. De volgende jaren herhaalde hij deze brief met de wijziging, dat hij in plaats van benoemd Lid der Prov. Staten zittend lid van de Provinciale Staten was geworden. Het lijkt of de maker van de dienstregelingen niet erg onder de indruk was van de door Van der Vijzel beklede ambten, er stopten niet meer treinen in St. Pancras. een langdurige en zware bevalling Nadat de veiling in Broek op Langedijk was gekomen deed zich steeds meer de behoefte gevoelen aan een goede mogelijkheid om de geveilde producten vlot te kunnen verzenden. Dit kon per trein, maar dan moest de kool eerst naar het station Heerhugowaard worden gebracht en dit was nogal tijdrovend. Eerst moest men in Broek door de sluis naar de Ringvaart. Via de diepe en dus gevaarlijke Ringvaart voer men naar een punt, dat zo dicht mogelijk bij het station Heerhugowaard lag en vandaar moest de kool per as naar de laadplaats bij het station worden gebracht. De weg naar het station werd aanmerkelijk bekort werd toen de heer C. Swager een stel spoorrails over zijn akker liet leggen. De tuinders konden toen varend naar Broekhorn gaan en daar stonden, op het land van Swager, de spoorwagons gereed om de kool te ontvangen. Tegen betaling liet de heer Swager vervolgens met 80

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 82