Klaagde de ene bakker, de andere, bakker Vries, was stout, want die werd er van beschuldigd dat hij in de winter daarvoor (bij Vries-kou) haardas had geworpen op de openbare weg in de Achtergeest. In 1896 kon het publiek bij de halte St. Pancras instappen. Aanvankelijk stopte er driemaal per dag een trein, twee met de bestemming Amsterdam, eentje die richting Den Helder ging. Op de foto de heer en mevrouw Van Westen met hun twee kinderen, een zuster van Mevr. Van Westen en spoorwegpersoneel. In die tijd moest een gedeelte van de mannelijke Nederlanders gedurende een bepaalde tijd in militaire dienst. Niet iedereen was verplicht om dienst te doen, zoveel soldaten had het leger niet nodig. Vandaar dat jongelui, die een bepaalde leeftijd hadden bereikt een nummertje moesten trekken. Wie een laag nummer trok, was het haasje, wie een hoog nummer had, was vrij. (het kan ook andersom zijn geweest). De burgemeester moest zorgen dat de 'lotelingen', dat waren de jongens, die door het lot waren aangewezen om in militaire dienst te gaan, op de aangegeven tijd en plaats present waren. In 1897 moest Van der Vijzel zorg dragen dat twee lotelingen tijdig in Den Helder aanwezig zouden zijn. Per brief had de burgemeester aan de directie van de HYSM 79

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 81