ZO VAREN DE SCHEEPJES VOORBIJ Woorden uit mijn kleutertijd. Mijn liefste oom zong ze, terwijl ik op zijn knie heen en weer hobbelde. Ze speelden door mijn hoofd, toen het 'tuindersmonument' werd onthuld en tel kens wanneer ik de kloetende tuinder bij het bejaardenhuis zie, denk ik er weer aan. Want dit 'monumentale' tuindersscheepje herinnert eraan hoe het eens in dit dorp is geweest. Een ander versje dat vroeger wel in de kerk werd gezongen, maar in de nieuwere bundels niet meer voorkomt, verwoordt het mijns inziens nog beter. Dat luidt: Ieder woelt hier om verand'ring. En betreurt ze dag aan dag. Hunkert naar hetgeen hij zien zal, Wenst terug hetgeen hij eens zag. We willen vooruit, want morgen wordt het beter, en later als ik groot ben, dan. Ongeduldig als we zijn, kunnen we bijna niet wachten op hetgeen later komt, want we verwachten gouden bergen, de gebraden duiven zullen ons straks als het ware in de mond vliegen. Maar als het morgen is, of volgend jaar of nog later, valt het meestal tegen, de hoge verwachtingen komen slechts ten dele of misschien helemaal niet uit. Vaak denken we dan met heimwee terug aan vroeger: Wat was het toen gezellig! De oudjes van toen wisten donders goed wat ze deden... Met een gevoel van pijn in ons hart denken we aan grootmoeders tijd terug. "Oud Sint Pancras" is van deze nostalgie niet vrij. Het is ook daarom dat we in deze Klin aandacht willen schenken aan de tuinbouw, zoals deze vroeger en later in St. Pancras was. Wanneer men in Nederland met de tuinbouw begon is, moeilijk te zeggen: vermoedelijk na de Middeleeuwen. De Middeleeuwse mens had het niet zo op het groene kruid. Voor de beesten was het goed voer, maar de mens kon er beter afblijven indien ghij ghesont blieven wilt'. In de 17e eeuw at men wel geregeld kool, uien wortelen en rapen, maar 'groen voer' was bokkenvoer, dat had de mens van voor de zondvloed gegeten. Toch was er een minderheid, die af en toe wel eens knabbelde aan 'salaet', andijvie en postelein. Maar wie zich aan fruit bezondigde, haalde beslist geen hoge ouderdom. 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 8