bestand. Dit is een geduldwerkje. We zijn erg blij dat Bas IJssselstijn deze klus voor zijn rekening neemt. Hoogtepunten waren natuurlijk weer de diavoorstellingen. De Geist zat tweemaal vol en we weten bijna zeker, dat we de zaal ook voor de derde keer vol zouden hebben gekregen, maar dat hebben we niet gedaan. Wel heeft Siem Wognum voor verschillende organisaties in ons dorp en voor het verzorgingshuis "De Molen hoeve" een aparte voorstelling gegeven. Nieuw was het uitbrengen van een video band met de voorstelling en het verhaal van Siem. Ook de Klin was in het afgelopen jaar weer een succes. We letten nog steeds erop, of er geen plannen ontwikkeld worden die niet in overeenstemming zijn met de geschiedenis van ons dorp en omgeving. Zo vinden wij een ondertunneling van de spoorbaan en een aansluiting van de ontsluitingsweg op de Dijkstal met misschien wel een verbreding van de weg, niet overeenkomen met het eeuwenoude verloop van de Dijkstal. Ook de onderbreking van de Heerenweg Bovenweg, de oudste verbinding tussen Sint - Pancras en het zuiden van de provincie onjuist. Als er sprake is van voornemens, die strijdig zijn met de geschiedenis van ons dorp, laten wij dat de desbetreffende besluitvormers weten. Ook nu weer bedanken wij iedereen die ons foto's, krantenknipsels en voorwerpen uit Pancrasser geschiedenis gegeven heeft, (voorgelezen in de jaarvergadering op 11 april 2002) Vroeger de molen van Timmerman, het PENhuisje en armenhuis, nu de Molenhoeve en het tuindersmonument. 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 7