De veiling van St. Pancras startte op 30 augustus 1895. Gedurende de zomermaanden werd er geveild op maandag, woensdag en vrijdag vanaf 's middags 5 uur. De veiling vond plaats bij de Wik van Kroonenburg aan het Noordeinde. In juni begon men met vroege aardappelen te veilen. De groenteaanvoer bestond hoofdzakelijk uit bloemkool, wortelen, spercie- en snijbonen (die niet per gewicht maar per 1000 stuks werden aangeboden)peulen, sla, bieten, uien doppers. De Alkmaarsche Courant publiceerde de veilingberichten uit St. Pancras. Op een nazomerdag van 1897 werd o.m. verteld: Stamboontjes doen tussen 20 cent - 95 cent per 1000 Vroege aardappelen van 0,50 tot 1,95 per 17V2 kg. Dat jaar kwamen 3.000.000 stamboontjes aan de veiling, (stamboontjes spercieboontjes) en 15730 mandjes met WA kg. aardappels. De veiling werd in 1908 opgeheven. verkeer In 1865 konden de Pancrassers voor het eerst van dichtbij een trein zien passeren. De lijn Alkmaar - Den Helder werd dat jaar in gebruik genomen. Aanvankelijk stopte de trein niet in St. Pancras. Als instapmogelijkheid moest, evenals nu, gekozen worden tussen Heer Hugowaard en Alkmaar. (Station Alkmaar-Noord was toen alleen per schuitje bereikbaar, vandaar dat de HYSM Hollandsche Yzeren Spoorweg Maatschappij) dit niet belangrijk genoeg vond om daar een halte met overkapping te plaatsen. Rijdend kon men redelijk goed in Alkmaar komen nadat in 1872 de Bovenweg Heerenweg werd bestraat. Maar...wanneer het rijden gemakkelijk wordt gemaakt voor de twee-, drie- en vierwielers, bezwijkt het verkeer wel eens voor bepaalde verleidingen. Ook reeds in 1885! Dit blijkt uit het antwoord dat burgemeester Nobel verstrekte aan de officier van Jusititie te Alkmaar naar aanleiding van door de officier gestelde vragen: "Het is inderdaad juist is dat de bejaarde Cornelis Nol, die wordt bijgenaamd 'de Vries' op 28 mei 's middags werd overreden door S. Kuilboer van Kalverdijk en S. Kos Kzn. van Koedijk. 77

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 79