rails heeft doen leggen, ter lengte van 250 meter, zoodat het inladen der kool in spoorwagons direct vanuit de vaartuigen kan geschieden. Met paarden worden de volgeladen wagons over het land van den heer Swager naar de hoofdlijn van den spoorweg gebracht. Op eenen dag worden er tijdens den druksten bloemkoolhandel, die nu juist is afgeloopen, meermalen een veertigtal wagens geladen en aan de straks genoemde veiling pl.m. 200.000 kooien verhandeld. Rekent men de 100 kooien op gemiddeld ƒ4,— dan is dit eiken dag voor een waarde van 8000,—. Uit deze cijfers blijkt wel ten volle, van welke beteekenis de groentenhandel van Langendijk niet alleen voor de groote steden, maar ook voor het buitenland is. Langedijk - de moestuin van Amsterdam - kan dan ook met recht een der belangrijkste landbouwstreken van geheel het vaderland genoemd worden. 1900 De veiling bij de Wik van Kroonenburg (Noordeinde) De jongen rechts op de foto, met strohoed en fiets, is Arie Dekker, (vader van Piet Dekker) 76

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 78