Toch kan men zich indenken dat in drukke tijden de tuinders liever op hun akker bleven om daar bezig te zijn, dan kloetend met de schuit naar Alkmaar te gaan en op de klandizie te wachten. Dan werd er uitkomst geboden door vrachtschippers, die bereid waren om de groente niet alleen mee te nemen maar ook in de stad aan de man te brengen. De producent ontving dan de door de schipper gemaakte prijs, waarvan een bedrag voor vracht en verkoopprovisie werd afgetrokken. Er waren schippers en schippers. Het gebeurde dat een tuinder van zijn vertrou wensman te horen kreeg: "Ik kon bijna niet van je spullen afkomen, er was vreselijk veel concurrentie, zodat ik bij lange na niet de prijs kon maken, die ik in mijn hoofd had". De tuinder, die zich had verheugd op een grotere opbrengst, ook gezien de berichten die hij van collega's had ontvangen, begon zich dan af te vragen of de schipper, van wiens diensten hij gebruik maakte, zijn vertrouwen wel waard was. Er is het bekende verhaal van Dirk Jongerling, die op 29 juli 1887 een schuit vol bloemkool had, waarop een aantal schippers gading maakten en toen Dirk twijfelde aan wie hij ze zou verkopen, van één der schippers, J. Dirkmaat, het advies kreeg: Je moet ze veilen, dan krijg je wat ze waard zijn". Uit dit advies blijkt dat de schippers zich waren gaan gedragen als handelaars, die kochten en verkochten en niet alleen nog op provisiebasis werkten. En zo werd op 29 juli 1887 de eerste groenteveiling te Broek op Langedijk gehouden en tevens was dit de eerste groenteveiling in Nederland. Hoewel te St. Pancras in 1895 ook een (vaar) veiling was gestart, brachten de tuinders uit St. Pancras hun kool naar de bijna tien jaar eerder opgerichte veiling in Broek. In 1896 vertelde de krant over deze veiling het volgende: Waar de Burgsloot te Broek op Langedijk zich vereenigt met een groot aantal andere slooten en een wijde kom aan de westzijde van het dorp vormt, heerscht gedurende de zomer- en herfstmaanden 's morgens en 's avonds een bedrijvigheid, die het best is te vergelijken met de handelsdrukte op eene marktplaats. Het is hier ook eene marktplaats, maar geheel verschillend met de markten, die wij gewoon zijn te bezoeken; er wordt hier niet geloopen, maar gevaren, niet geboden om eenig handelsartikel te bezitten, maar op tijd gemijnd: de kooplieden gaan hier niet de waren langs, maar de waren worden langs de kooplieden gebracht; het is eene groentenmarkt en wel de belangrijkste aan den geheelen Langedijk.Van af den walkant is in het water een steiger gebouwd, die de breede kom in den vorm eener halve maan doorsnijdt. Deze steiger, drie planken breed en aan de 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 76