Verscholen achter de kastanjeboom van het Kerkplein de smederij van Zeegers De voorzitter en andere raadsleden wilden dit laatste niet geloven, Zeegers woonde zo dicht bij de toren, het kon niet gebeuren dat iemand iets aan de wijzers veranderde zonder dat hij als klokkenist dit merkte. Duif vertelde daarop dat er werd gefluisterd dat deze dingen gebeurden wanneer de dominee visite kreeg of wanneer deze catechisatie moest houden. Ook dit laatste werd door de andere raadsleden niet geloofd. Kalis stelde daarop voor het debat maar te sluiten en niet op het voorstel van Zeegers in te gaan en besloot met de waarschuwing om niet te veel geloof te hechten aan Zeegers' woorden, iets dat onderschreven werd door Slijker, Keizer en de voorzitter. Dus werd het voorstel van de heer Schothorst aangenomen om het grootste uurwerk te nemen maar wel met wijzers van P/2 meter, want de mensen die op enige afstand woonden moesten ook weten hoe laat het was. Met 4 tegen 3 stemmen werd besloten hiervoor 575,-- te besteden. Daar kwamen nog bij de kosten van vervoer, van plaatsen en stellen, steigeren e.d. totaal 125,—. Wel maakte de raad het beding dat deze voorlopig 100,— in de zak hield. Indien men na een jaar concludeerde dat de klok voorbeeldig liep, dan kreeg Schothorst 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 74