beperkingen. Daarom stelde de leverancier voor om de grotere klok te nemen en daarop eventueel te besparen door geen wijzers van Wi meter, maar van 1 meter te nemen. Dat scheelde beslist een slok op een borrel. Wethouder Duif opende de besprekingen en zei in het dorp te hebben vernomen dat de smid en tevens klokopwinder Zeegers had gezegd dat hij de klok voor weinig kosten weer prima in orde zou kunnen maken. Daarom zou hij ervoor zijn om smid Zeegers eens te roepen om diens mening en voorstellen eens te horen. Meer leden zeiden dat zij dit eveneens hadden gehoord en ook zij zouden graag zouden zien dat de klokopwinder zijn voorstellen eens uit de doeken ging doen. De voorzitter zei dat hij het onder de waardigheid van de raad vond zich te bemoeien met straatpraatjes, maar hij wilde voldoen aan het meerderheids gevoelen van de raad. Uit het vervolg van de vergadering bleek dat de heer Nobel zijn pappenheimers goed kende en dat hij deze vraag had verwacht en zijn huiswerk goed had gedaan. Toen Zeegers was gearriveerd begon de burgemeester met hem te vragen of de bewering waar was dat de heer Zeegers voor weinig kosten de klok goed en deugdelijk wilde herstellen,. Zeegers antwoordde dat hij voor 25,- het uurwerk weer prima in orde zou maken. Dit ontlokte aan de burgemeester het volgende: "Maar dan hebt U gedurende de laatste jaren het onderhoud van klok en uurwerk schromelijk verwaarloosd. De klok loopt al enige jaren vreselijk onregelmatig en is geregeld van slag. U kunt toch wel weten dat wij liever 25,— voor wat extra onderhoud hadden willen uitgeven, zodat we niet geregeld door de klok in de steek werden gelaten, maar er op kunnen vertrouwen dat deze de juiste tijd aanwijst?" In tegenstelling met U vertelt het rapport van een deskundige, de heer Schothorst, dat er veel meer aan de hand is. Dit zegt dat ons uurwerk één van de oudste en onvolmaaktste constructies is en dat verschillende onderdelen erg zijn uitgesleten, waardoor de klok niet goed functioneert, ook zijn enkele raderen helemaal versleten, de herstelkosten zullen erg hoog zijn en dan hebben we nog maar een uurwerk, dat onvoldoende is voor de tegenwoordige tijd. Ik acht U als smid erg hoog, maar betwijfel ten zeerste of U voldoende kennis hebt voor klokkenmaker. De heer Duif vroeg daarop aan Zeegers: "Gebeurt het wel eens dat de klok wordt tegengehouden zonder U hiervan kennis draagt?" Zeegers beantwoordde deze vraag bevestigend maar zei niet te weten wie dat dan veroorzaakte. 71

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 73