In dat jaar hadden onderstaande personen een kosteloze vergunning om te schieten op schadelijk gedierte: de agrariërs Jan Kloosterboer, Jacob Tol; Dirk Klooster boer; Cornelis Pranger; Simon Duif; Jacob Smit Jbzn.; Klaas Madderom; Dirk Turkstra; Cornelis Slijker; Arie Ruys; Teunis Ruys; Cornelis Madderom; Gerrit Miessen; en tenslotte de man uit de Herdershoeve ds. Pieter Hendrik Versteegh voor zijn tuin. 1881 De huurwaarde van bouwland (klei) was 160,- per ha., voor zandgrond was dit 60,- per ha. de huurwaarde van weiland was zowel op klei als op zandgrond 50,- per ha. De moesgroenten waren veel gunstiger dan in 1880, rode kool deed 10,- per 112 stuks, de bloemkool was gedurende het gehele seizoen prijshoudend. 1882 Hier werd 68 ha moesgroente en 3 ha bloembollen geteeld en er was 280 ha weiland. De meeste groenten waren zeer ongunstig. De bloemkool en de Utrechtse kool gaven een redelijk beschot 1883 Moesgroenten en granen gaven een ongunstige teelt met lage prijzen. 1884 Er was 69,5 ha moesgroente 1885 De opbrengst was bevredigend, maar de prijzen waren laag. 1886 was iets beter dan 1885 De raad besprak de betalingsachterstanden zoals daar zijn: de hondenbelasting, de hoofdelijke omslag en de landhuren. Met de Gemeenteontvanger zal men naar een Rechtskundige gaan, die al het achterstallige mag invorderen. In 1887 was hier 245 ha weiland en 102 ha moesgroente. In bovengenoemde jaren werd steeds minder graan verbouwd: In Amerika wisten ze ook wat varen was en de Yanks zonden scheepsladingen en scheepsladingen enkele berichten uit de jaren 1881 - 1886 "De algemene toestand van de landbouw, het is genoegzaam bekend, is treurig 66

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 68