Nobel antwoordde dat het in de gemeente St. Pancras niet nodig was geweest om personen te vervolgen, die zich schuldig hadden gemaakt aan overtredingen van de de wet van 19 sept. 1874. Wel werden in St. Pancras kinderen gebruikt voor veld arbeid. Hierin voorzag de wet niet, dus kon er niet tegen worden opgetreden. Naar het oordeel van de burgemeester beval het aanbeveling ook die kinderarbeid straf baar te stellen. Veldarbeid was weliswaar minder slecht dan fabrieksarbeid, maar z.i. was deze arbeid ook niet goed voor kinderen. In steden, waar fabrieken en touwslagerijen waren, kwam de kinderarbeid vrij veel voor. Op een gegeven moment moesten de fabrieken in Gouda 120 kinderen jonger dan 10 jaar van de werkvloer verwijderen. Bij de vaststelling van de schoolvakanties werd rekening gehouden met het planten aangeven. mag het licht branden Wanneer het de gemeentenaren zo goed gaat, zal ds. Versteegh hebben gedacht, weet ik ook wel iets. Op 4 okt. 1880 stuurde hij een brief naar de raad waarin hij verzocht om twee of meer lantaarns in de Kerkbuurt te plaatsen. 60

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 62