Een aantal agrariërs was van mening dat de producten gedurende de laatste zeven jaren nogal goedkoop waren geweest en naar verhouding ook de tienden. Daarom vonden ze dat het nu de tijd was om te proberen de tienden af te kopen. De prijs zou beslist meevallen. Er werd een vergadering belegd, maar slechts 14 Wieringer belangstellenden meldden zich. Dezen benoemden uit hun midden een commissie en deze schreef een nieuwe vergadering uit. Aanvankelijk hadden de meeste aanwezigen weinig vertrouwen in de plannen, maar toen de burgemeester vertelde dat die middag de gemeenteraad van Wieringen had vergaderd en men had besloten als gemeente te proberen het Tiendrecht af te kopen, werd men enthousiast! Ruim 15 jaar later besloot de Nederlandse Regering de tienden per 1 januari 1909 op te heffen. Degenen, die nog een tiendrecht bezaten, werden door de regering schadeloos gesteld. De gronden, waarop in 1909 nog een tiendrecht rustte, moesten gedurende 30 jaar iets meer grondbelasting betalen zodat de regering het betaalde afkoopbedrag terug kon verdienen. licht bloeiend voorwaarts In de periode 1870 - 1880 breidde de tuinbouw zich geleidelijk uit en men hoorde weinig tuinders klagen. Natuurlijk was er wel eens iets. Bijvoorbeeld schade aangericht door vogels! Mussen en kraaien behoorden tot de boosdoeners. Ook de bloembollenteelt breidde zich steeds meer uit. Op 5 mei 1875 werd de eerste groene veiling in St. Pancras gehouden en deze bracht 2860,— op. De volgende jaren hield men per jaar zelfs twee van dergelijke veilingen. De droge bollen werden verzonden naar binnen- en buiten-land. Al spoedig verkochten de Pancrasser bollenboeren hun handel ook in de ten zuiden van Haarlem gelegen dorpen en in deze stad zelf. In 1877 maakte men zelfs van 5 ha weiland zwart land: de veeteelt moest steeds meer plaats maken voor de tuinbouw! "bollen roder"" In maart 1878 haastte burgemeester Nobel zich een brief te schrijven aan de Commissaris. Hij ontdekt nalatig te zijn geweest want de commissaris had hem reeds op 22 december van het vorige jaar een aantal vragen gesteld over KINDERARBEID in St. Pancras. 59

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 61