JAARVERSLAG 2001 verstaan, ze opende het venster en vroeg: "Wat is er aan de hand, Kliffen?" waarop Piet antwoordde: "Het is niet voor wijven!" We zijn erg blij met dit bekken, waaraan veel Pancrassers herinneringen hebben. Af en toe worden we verblijd met foto's en aanverwante artikelen. We zijn iedereen dankbaar voor hetgeen ze ons toevertrouwen. Een niet erg kostbaar, maar wel iets bijzonders was de ontvangst van een heel tijdperk oude zakagenda's van Jaap Glas. Naast zijn werkzaamheden en bezoeken aan vrienden als Piet en Nel Groen, vermeldde hij daarin iedere dag hoe het weer op die datum was. Namens ons bestuur en in het bijzonder namens de andere redactieleden Siem Wognum en Arnold Troostwijk bied ik U deze Klin aan. Abe Brandsma. 1950 Dorpsomroeper Teun Kliffen op het Kerkplein. Het jaar 2001 was een betrekkelijk rustig jaar. Het kwam erop neer, dat we rustig verder gingen met de activiteiten waarmee we begonnen waren. We zijn weer verder gekomen met het voor de computer geschikt maken van ons foto- en dia- 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 6