Toen evenwel iemand vroeg: "Waarop stoelt eigenlijk ons recht om de tienden te heffen?" wist niemand, ook de burgemeester en zijn wethouders niet, het antwoord op deze vraag. Er was slechts één ding bekend: Het was altijd zo geweest en de tienden waren een welkome bron van inkomsten voor de gemeentekas en de raad wilde dit geld niet graag missen. Daarom werd besloten dat de burgemeester een brief aan de Commissaris van de Koningin zou schrijven om zijn mening in te winnen. In de brief kwam allereerst te staan dat men in St. Pancras niet wist waar het oude gebruik van tiendheffing in de gemeente vandaan kwam en dat men geen stuk bezat dat op deze zaak betrekking had, dat men zelfs geen titel van bezit of aankomst Burgemeester p. Nobel. van het recht van de Tiendheffing in de kluis had. De tiendheffing zorgde er ieder jaar voor dat er ca. 320,— in de gemeentekas vloeide. Maar ongeacht hoe groot of klein de jaarlijkse opbrengst was, moest de gemeente ieder jaar aan de ambachtsheer van Sint - Pancras, de Baron van Was senaar tot St. Pancras, 113,92'/2 betalen als zijn aandeel in de tienden. Natuurlijk wilde de gemeente deze bron van inkomsten graag houden, maar als dit een twijfelachtige zaak was en wanneer de gemeente St. Pancras hierop helemaal geen aanspraak kon maken, ja dan zou er niets anders opzitten dan hiermee te stoppen. Wel wisten ze in St. Pancras dat sinds mensenheugenis de tienden op deze manier werden geïnd. Voor bouwland in het Veld en in de Achtergeest werd 16'/2 cent per 2Vi are betaald. Heel vroeger was dit 3 stuivers en 1 oortje per snees, (een snees is 2V4 are). De Broekers hadden ook in hun request geschreven dat de gemeente de tiend heffing aan een ander moest overdragen omdat zoiets niet tot de taken van een gemeentebestuur behoorde; de raad vond dat dit juist iets was wat door de gemeen te moest worden gedaan. Een paar maanden later werd in een raadsvergadering het antwoord van de Commissaris voorgelezen. Wat er werd voorgelezen vermelden de notulen niet. Vermoedelijk kwam de Commissaris er ook niet uit en misschien was het wel op 52

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 54