"TIENDEN" den de kinderen onthaald op wijn en koek Verder kreeg ieder kind ter gelegen heid van deze ontzetviering een feestgeschenk, dat herinnerde aan Alkmaars ontzet. Ging het de groentetelers in die jaren vrij goed, toch verzuchtten ze vaak "We wilden dat wij ontzet zouden worden van de En de tienden, dat is een verhaal apart. Al heel lang kende men tienden. Reeds in de oudheid, zowel in het land van de Bijbel als in andere gebieden, was het verplicht om een tiende deel van de opbrengst van landbouw, veeteelt, handel en eventuele andere verdiensten af te zonderen voor de godheid. Voorzover bekend, werden de tienden hier ingevoerd door de Hollandse Graven. Na een jarenlange strijd met de (West) Friezen wisten de Hollandse Graven hun macht in deze streken te vestigen. Van één, Floris V, weten we dat hij de tienden invorderde. Door C. Jetses gemaakte tekening voor een geschiedenisboekje "Toen en Nu" Voorstellend de goede graaf Floris V in gesprek met een paar landlieden en hun kroost. Floris V had hier te maken met de edelen, de Kennemers en de West -Friezen. De edelen voelden zich heer en meester in hun versterkte burchten, de Friezen en Kennemers waren erg gesteld op hun vrijheid en voelden niets voor een vreemde heerser. 47

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 49