Boeren bezig met het oogsten van graan Ca. 1750) Organische mest en slik dienden als voedsel voor het toekomstige voedsel. Op sommige plaatsen liet men opzettelijk gier in de sloot lopen en werd erop gerekend dat dit het slik nog vruchtbaarder zou maken. In 1812 wilde het gouvernement dat er zoveel mogelijk MANGELWORTELEN werden geteeld. Gedurende de Franse tijd golden er handelsbeperkingen, het was verboden met Engeland en andere Napoleon vijandelijke landen handel te drijven, (continentale stelsel). Dit betekende dat veel producten uit zuidelijke landen hier contrabande waren. Eén van de verboden artikelen was suiker (rietsuiker). Omdat bekend was dat mangelwortelen (voerbieten) suiker bevatten, drong het Gou vernement erop aan dat de landbouwers deze zouden verbouwen. De prefekten (burgemeesters) moesten er op toezien dat dit ook gebeurde. Voor iedere gemeente werd vastgesteld hoeveel morgens mangelwortelen men had te telen. De meeste bouwers stonden niet te trappelen, ze kenden de teelt niet. (Later wist men voederbiet te veredelen tot de huidige suikerbiet) De gemeentelijke jaarverslagen zijn in de eerste helft van de 19e eeuw zeer voor zichtig van toon. Zo op de manier van: Onze gemeente moet bestaan van land- 42

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 44