Langedijk zouden gaan, zodat de mannen zich tevreden moesten stellen met wat kippen, eenden en eieren die ze in St. Pancras tegenkwamen en natuurlijk niet betaalden. (En dan te bedenken dat bovenstaande ruzies tussen Alkmaar en Hoorn en de Huislieden uit het Geestmer-ambacht plaats vonden ten tijde van de 80-jarige oorlog, toen Maurits en Frederik Hendrik met hun helpers probeerden ons de Spanjaarden van het lijf te houden). In 1640 waren de Alkmaarders bang dat de overtoom bij Jan Boyes gevaar voor overstromingen zou opleveren. De Langedijkers, die van deze overtoom gebruik moesten maken hadden weinig zin in een nog hogere barrière voor hun schuiten. Daarom antwoordden schout en schepenen van Broek dat de overtoom bij Jan Boyes hoog en sterk genoeg was. Als de overtomen hoger zouden worden, dan ging de overwinding langzamer en hierdoor ontstond er aanmerkelijke schade voor de aard- en moesvrugten. Deze kwamen dan niet tijdig ter markt. Alkmaar behoefde niet zo bang te zijn voor een overstroming. Wanneer die er wel zou komen, dan zou men er in Broek veel meer last van hebben, want dat lag veel lager, maar het college van Broek maakte zich in het geheel niet bezorgd. In 1656 klaagde Amsterdam over de doorvaart bij de Halvemaansbrug. Het was daar 's zomers erg ondiep, waardoor er geen goede doorvaart mogelijk was. Alkmaar zou dat moeten uitdiepen. Dezelfde klacht werd reeds twee jaar eerder door de dorpen uit het Geestmeram- bacht geuit. Ze beschuldigden Alkmaar ervan opzettelijk de bruggen te verlagen en de vaarten ondiep te houden om hen op die manier te beletten Alkmaar voorbij te varen en in zuidelijker gelegen plaatsen hun waren te koop aan te bieden. Ook de Staten van Holland werden erbij geroepen en dezen zeiden: De Geestmer- ambachtburgers zijn van ouds gewend om te kunnen varen naar en te handelen met zowel Alkmaar als de steden ten zuiden van Alkmaar. Alkmaar heeft wel een nieuwe vaart gemaakt, toen de Heer Hugowaard werd bedijkt, een verbinding tussen de Ringvaart en de Friese brug, maar deze vaart is bij de Halvemaansbrug erg ondiep en als vaarwater bijna onbruikbaar geworden. Dit komt door het instuiven van zand en omdat Alkmaarse arbeiders er zowel aan beide kanten ais in het midden puin in wierpen. Die sonder ordre veel wil maken Seer selden heeft hy goede saecken. gelijksoortige problemen 34

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 36