Op de plaatsen waar later de 'Broekermolen' en 'de molen van Jong' werden gebouwd stond St. Pancras toen in open verbinding met de Heer Hugowaard en noordelijker had men in de Langedijk nog veel meer mogelijkheden om overtollig hemelwater in de Waard te lozen. Verband houdend met het droogmaken van de Heerhugowaard werd de Hoornse weg aangelegd en de Hoornse vaart gegraven.(aanvankelijk noemde men die de nieuwe vaart) Door de komst van de nieuwe Hoornse weg werd de doorvaart naar Alkmaar belet en moesten de schuiten worden overgehaald bij de Zes Wielen. Tenslotte, toen de nieuwe vaart van Alkmaar naar de Waard bijna gereed was, is de Langedijker Vaart die eerder langs de Munnikenbrug liep, omgelegd zoals deze nu is. (men moest toen door de Veert tot aan de Hoornse weg varen, vervolgens ten noorden van deze weg langs varen en bij de Zes Wielen overgetrokken worden). Van der Woude vertelt verder: Omdat de Langedijkers bang werden dat haar menigte van mensen en schuitjes, die gewoon waren 's avonds voor de Marktdag naar de markt te varen, niet meer zo'n goede gelegenheid zouden hebben om aan te meren in de Kolk buiten het Waterpoortje en ze nog meer ongemakken vreesden, gingen die tuinders elkaar nodeloos ongerust maken en stookte de een de ander op. Op zekere dag waren ze zo dom om met ongeveer 150 man aan een vreselijk dwaze onderneming te beginnen, waarvan ze in de verste verte niet konden vermoeden hoe de afloop ervan zou zijn en die nergens voor nodig was. De meesten van hen wisten niet eens waarom het ging! Zonder enige leiding gingen ze, opgezweept door enkele raddraaiers, gewapend met schoppen richting St. Pan cras en vandaar verder de kant op naar de tegenwoordige Hoornse vaart. Aanvankelijk wisten ze niet wat ze moesten doen en begonnen ze maar met het dempen van de pas gegraven vaart. Bij de 'Halve Maan' gingen de scheppen in de grond en daarna wilden ze met alle geweld de oude vaart naar Alkmaar weer openen. Sommigen begonnen te graven aan de Achter Geestdyck bij Jan Boyes. Hoewel er heel wat mensen waren, die hun vroegen dat niet te doen, zoals onze Magistraten en ook enige burgers en Regenten uit de Langedijk en dezen hen waarschuwden niet verder te gaan, wilden ze nergens naar luisteren. Integendeel, ze gingen nog sneller dempen, zodat er een dam ontstond waar men over kon lopen en daarvan zouden even later hun vervolgers gebruik maken. 32

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 34