1 (J CjOUAA.C~\A J L& O Z— Bij Klin nummer 17. In Klin nummer 12 besteedden we enige aandacht aan de wasserij van De Jager, die een halve eeuw geleden aan het eind van de Rozenlaan was gevestigd.(de Rozenlaan heette toen Verlengde Vijzellaan). We probeerden, VOOr navraag, contact te krijgen met de familie De Jager, maar we wisten hen toen niet te achterhalen. In 1998, bij de viering van het honderdjarig bestaan van Het Baken, stonden ze voor ons: Ernst, Hennie en Hester en ze werden meteen lid van "Oud Sint Pancras". In de jaren daarna hadden we geregeld contact met hen, ze bezochten dia-avonden en bij de jaarwisselingen ontvingen we van Ernst een door hem zelf gemaakte kalender. Ook bracht het weerzien van zijn geboortedorp Ernst ertoe, met steun van zijn zusters, jeugdherinneringen op schrift te stellen. Verleden jaar, het was hoog zomer, overleed Ernst. Onverwacht. Of... misschien niet helemaal. Ernst was hartpatiënt. Op de door hem zelf ontworpen rouwkaart was een scheepje afgebeeld, met daaronder de tekst: "t Scheepje onder Jezushoede, met de kruisvlag hoog in top In deze Klin nemen schepen een centrale plaats in. Dit steekt aldus in elkaar: In de vorige Klin vertelden we iets over het ontstaan en de werkwijze van het Kossen-Leyenfonds. Het bestuur van dit fonds (en dit stond minder duidelijk in het bewuste artikel) herdacht toen het feit dat het 25 jaar was geleden dat het Kossen- en Leyenfonds tezamen werden gevoegd tot één fonds. Ter gelegenheid van dit jubileum wilde het fonds St. Pancras een blijvend aandenken geven. Na het nodige beraad besloot het bestuur dat het cadeau een herinnering moest worden aan de tuinbouw, die hier vroeger zo'n belangrijke plaats heeft ingenomen. Men huurde een kunstenaar om een beeld te maken van een tuinder, die zich al kloetend met zijn schuitje voortbewoog. Het monument kreeg een centrale plaats in het dorp, bij het Driehoekje van Verkuil en het bejaardentehuis de Molenhoeve.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 3