Naast veldwachter en bode was hij ook doodgraver en afslager op de toenmalige groente- en aardappelveiling bij de Wik van Kroonenburg en had hij ook nog twee akkers en een tuin te bewerken. In die tijd schreef de commissaris eens dat naar zijn mening de veldwachter van St. Pancras onvoldoende werd beloond. Het mocht waar zijn dat de man in St. Pancras geen volledige betrekking had, maar 100,— per jaar was voor zo iemand toch veel te weinig. De raad oordeelde in meerderheid dat dit voor Groen voldoende was. De burgemeester wilde toch iets doen ten gunste van de veldwachter en stelde voor om deze van af die datum vrij te laten wonen en ook voor de beide gemeente akkers, die hij gebruikte, geen huur meer te vragen. Tot die tijd betaalde hij voor een huis en 2 akkers 31,50 per jaar. Wanneer ze hem dat schonken betekende dit voor de gemeente slechts een klein bedrag en Groen zou hen er reuze dankbaar voor zijn. Deze stap was voor de heren niet te groot en aldus werd besloten. Burgemeester Nobel schreef daarop aan de Commissaris: Het is inderdaad waar dat het loon van de veldwachter slechts 100,— bedraagt. Maar hij woont in een splinternieuw huis en gebruikt daarnaast nog twee ge meenteakkers. En...voor huis noch akkers betaalt hij huur. De huur van het woonhuis moet minstens op 1,-- per week worden geschat, dus op 52,— per jaar. De eerste akker is 34,98 are. De huurwaarde van dit bouwland is 40,— per ha. dit is dus 14,— De tweede akker is 80,70 are. De huurwaarde van dit bouwland is 30,— per ha. dit is dus 24,— Deze drie huren bij elkaar zijn 90,-- Dan is hij bode en daarvoor krijgt hij 20.— Als klok opwinder krijgt hij een beloning van 10,— Als doodgraver verdient hij gemiddeld 13,— per jaar. Hij is bode van 2 polders, dat levert hem 40,— op en tenslotte is hij kerkedienaar en daarvoor krijgt hij 52,—. Alles bij elkaar gevoegd krijgt hij 325,— per jaar. En daar moest hij het als veelzijdig ambtenaar dan maar mee doen. Een hoofd van de school, die net als Groen ca. 25 dienstjaren had, kreeg ƒ1100, per jaar en een even oude onderwijzer 750,—. 27

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 29