In 1894 herdacht veldwachter Piet Groen dat hij gedurende 25 jaar over de Pancras sers had gewaakt en hen zo nodig op de vingers had getikt. Een jaar later nam hij ontslag, niet als veldwachter, maar in zijn functie van hooisteker. Wat een hooisteker was Wel, voor de veehouders was de hooioogst een drukke en belangrijke tijd. Men hoopte dan heel erg op zonnig, droog weer, zodat het hooi kurkdroog binnen kon worden gehaald. Indien het hooi enigszins vochtig in de kapberg of op de hooizolder kwam liep men het gevaar dat het heel erg ging broeien. De temperatuur liep dan vooral in het midden van het opgetaste hooi snel omhoog, het werd daar gloeiend heet en bij het minste of geringste zuchtje wind dat in de nabijheid van het opgetaste hooi kwam, kon het vlam vatten en dan had je de poppen aan het dansen. Vaak werd niet alleen de hooiberg maar de gehele boerderij een prooi van de vlammen en deze konden gemakkelijk overslaan naar één of meer naburige boerderijen, die meestal eveneens met riet waren bedekt. De hooisteker had de taak om de hooibergen, vooral gedurende de eerste tijd na de oogst, goed in de gaten te houden. In St. Pancras had men onderstaande keur (=verordening) gemaakt voor de hooi- stekers: De door liet gemeentebestuur aangestelde hooistekers zullen verpligt zijn van dat de hooi-inzameling is begonnen tot het einde der maand Augustus wekelijks eenmaal de gemeente te moeten rond te gaan. Daarenboven zullen zij verpligt zijn te komen daar waar zij binnentijds geroepen mogten worden. Wanneer de hooistekers naar hun mening sterk broeiend hooi vinden bij iemand, zullen zij het recht hebben den eigenaar daarvan te gelasten van te moeten spitten, omzetten en al wat naar hun gevoel het beste is. Wanneer dan aan hun last niet dadelijk voldaan mocht worden, maar deze tegenstand mocht ontmoeten, zullen de hooistekers zich moeten adresseren tot de burgemeester en de assessoren, die na het gevoel van de hooistekers gehoord te hebben, de eigenaar van het broeiend hooi zullen sommeren om onverwijld den last door de hooistekers gegeven, op te volgen. Bij gebreken daarvan zullen door het bestuur ten koste van den eigenaar de noodige een hooisteker 25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 27