de raad toch enige jaren later, toen er steeds meer weiland werd gescheurd, tot afschaffing van de gemeentebul en werden 'bullemeesters en bulloper' bedankt voor de door hen bewezen diensten. Omstreeks 1880 hield het college van Gedeputeerde Staten een enquête waarin o.a. werd gevraagd: worden er bij jullie veel schapen gehouden welke ziekten doe zich bij deze dieren voor hoe wordt die ziekte bestreden Uit St. Pancras werd geantwoord: Hier worden wel wat schapen gehouden, maar niet erg veel. Men doet dit om te fokken of voor de slacht (vetweiderij). Momenteel komt hier geen rotkreupel of klauwzeer voor. Vroegere ervaringen leerden ons dat deze ziekte wel besmettelijk was, want als één beest ziek werd, werden veel andere in de kudden het eveneens. Maar de laatste driejaren was deze ziekte hier niet. Het weren van zieke schapen door de diverse markten, lijkt ons een goede zaak. Ook de verplichte melding bij hogerhand wanneer deze ziekte op een bedrijf is uit gebroken, vinden we aanbevelenswaard. Of deze voordelen tegen de nadelen opwegen, kunnen wij niet beoordelen. Wel zal onze Raad het betreuren als rotkreupel van de lijst van besmettelijke veeziekten wordt geschrapt. In 1894 heerste hier weer eens mond- en klauwzeer. Gedurende de voorzomer kon de burgemeester, wanneer er een koe naar elders werd verkocht, nog de verklaring daarbij afgeven, dat de koper niet bang behoefde te zijn dat dit beest een besmettelijke ziekte onder de leden had, want in de ge meente St. Pancras kwam de mond- en klauwzeer niet voor. Maar in de zomer van dat jaar hadden vier veehouders in St. Pancras bij hun boer derij of weiland een waarschuwingsbord staan, waarop werd vermeld dat daar het vee aan deze ziekte leed en men er goed aan deed om hun gebied te mijden, omdat deze ziekte besmettelijk was en gemakkelijk kon worden overgebracht. In de herfst was de ziekte hier weer geweken. Voor de bestrijding van het mond-en-klauwzeer gaf de gemeente uit Aan ontsmettingsmiddelen, o.a. bij de apotheek gehaald stempelen - stempelverf Timmerman Bruin maakte de borden in het land R. Blok voor het verven van deze borden 24 11,35 4,60 9,44 3,80

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 26