Al toeterend maakte de bulloper bekend, dat de stier in aantocht was Verder benoemde de raad een bulloper, die zijn werk onder toezicht van de bullen- meesters moest verrichten. De bulloper kwam te wonen in het bullehuis. Bij deze woning behoorde een stal en daar moest de stier gedurende de winter vertoeven, (dit huis stond op de hoek van het bullepad (=Noordeinde 's Zomers moest hij de stier naar de bullenweid, die eigendom van de gemeente was, brengen. Het dier mocht niet vrij rondlopen, maar werd vastgepend. (Achter het doktershuis lag ca. 50 jaar geleden een akker, die men 'de bullenweid' noemde. Het is aannemelijk gezien de naam en de ligging in de onmiddellijke nabijheid van het gemeentehuis, dat dit het weiland is geweest waar de gemeentestier 's zomers naar toe werd gebracht.) De bulloper moest het volgende in acht nemen: Hij moest de stier(en) goed verzorgen Hij moest de door de bullenmeesters gegeven opdrachten uitvoeren. 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 23