heeft geïnteresseerd, waag ik te betwijfelen, want veel nieuws uit de omgeving bracht de krant niet en van hetgeen er wel werd gepubliceerd, daarvan kun je je af vragen "hadden ze niet belangrijker zaken te vertellen"? Op de voorste pagina werden berichten van het Alkmaarse stadhuis vermeld of een verslag van de Alkmaarse gemeenteraadsvergadering. Verder enkele Berichten uit het Buitenland. Voor de Binnenlandse Berichten was ook een kolom ruimte gereserveerd. Daarin werden vermeld de ernstige ongelukken in den lande: overstromingen, een brand, b.v. dat er op 22 november van dat jaar 's avonds laat het huis van de winkelier Makel te Oudkarspel, waarin naast hem nog drie ge zinnen woonden, totaal was verbrand. De winkelier had juist 1800 turven en een paar vaten petroleum ingeslagen en dat wilde wel branden. Helaas had de man nagelaten om zich goed te verzekeren. Naast de twee of drie redactionele pagina's waren er de advertenties. Daarmee wer den meestal twee of drie pagina's gevuld. De aankondigingen van Openbare ver kopingen namen een flink gedeelte van deze pagina's in beslag. Ook Ingezonden berichten kwamen voor. Zoals een klacht over de hoge vleesprijzen en slagers, die net als de aannemers, allerlei onkostenposten wisten op te voeren, om maar een hoge prijs te kunnen berekenen. Berichten uit de naaste omgeving waren echter zeer zeldzaam. Vermoedelijk putte de redactie de binnenlandse berichten uit een paar landelijke bladen, zoals de Oprechte Haarlemmer Courant en had men geen correspondenten in de dorpen rond Alkmaar. Een witte raaf was een bericht uit Koedijk. Koedijk 26 Augustus, 1874. Deze dag was voor de schooljeugd alhier een ware feestdag, een dag die nog lang een aangename herinnering zal achterlaten. Door de zorg van het Bestuur van het hier gevestigde Schoolverbond werd de schooljeugd niet alleen op onbekrompen wijze onthaald, maar het genoegen werd in ruime mate verhoogd door een rijtoer. Verder vertelde men dat 37 ingezetenen met de kinderen een rondrit maakten via Schoorl, Bergen, Egmond, Heiloo en er onderweg van spelletjes, verversingen en een wandeling werd genoten. Van de 138 kinderen hadden 103 nooit de school verzuimd. Wie 30 keer in het afgelopen jaar had verzuimd, mocht niet mee. Hoeveel kinderen thuis moesten blijven, vertelde het overigens nogal uitvoerige bericht, niet. bulloper Gedurende lange tijd moesten de gemeentebesturen jaarlijks aan GS rapporteren hoe het in de gemeente reilde en zeilde. GS wilde graag weten hoe het de gemeenten er financieel voorstonden, hoe het was met het onderwijs, met de volksge-zondheid, met land- en tuinbouw, enz. enz. 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 21