Pas gemaaid weiland aan de Achterweg. (Destréelaan). Aan de overkant is tegenwoordig de hertenkamp. Op 9 december 1874 was er een OPENBARE VERKOPING van LEVEND VEE ten huize van J. VISSER te St. Pancras door notaris Gouwe uit Alkmaar. De veestapel bestond uit 7 kalf koeien, 2 gelde koeien, 3 hokkelingen, 9 oonschapen, 8 overhouders, 1 drachtige zeug en 2 paarden. Verder werden te koop aangeboden: Ongeveer elf koe(voer) best hooi, rijtuigen en tuigen en voorts boeren- en bouwgereedschappen. (een kalf koe draagt een kalf, een gelde koe is niet in verwachting. Een hokkeling is een ca. éénjarige koe, een oonschaap is drachtig, een overhouder is een lam dat de winter overgehouden wordt (6 tot 15 maanden oud) Vermoedelijk was deze Visser, omdat van hem naast vee ook bouwgereedschappen werden verkocht, iemand die zowel akkerbouw als veeteelt uitoefende oftewel een doorsnee Pancrasser 'boer' uit die tijd. In hetzelfde jaar gaf men op de Alkmaarse markten voor een koe 160,— tot 300,—; vette kalveren 40,— tot 105,—; een nuchter kalf 13,—; een schaap 25 tot 32,- en vette varkens kostten 38 tot 56 cent per kilo. Kaas kostte 0,40 - 0,60 en boter 1,20. De Alkmaarsche Courant verscheen in 1874 slechts eenmaal per week. Iedere zondag konden de Pancrasser boeren er de marktberichten in lezen. Of de rest hen 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 20