beschikbare grond voor: woningbouwbedrijventerrein, recreatie en infra - structuur raakt de Langeclijker agrariër in de knel. Het aan de Vroonermeerweg gelegen van Timmerman is ca. 60 hectare groot. Om in de toekomst te overleven, is voor dit bedrijf aiimte om uit te kunnen breiden gewenst. De stelregel "Stilstand is achteruitgang", die veel fabrieken, gemeenten en bedrijven hanteren, maakt ook Timmerman tot de zijne: De helft van het werkgebied van de Timmermannen is eigendom, de andere helft huren ze. Het bedrijf heeft vaste afnemers: supermarkten, die in bulk kopen. Maar het bedrijf wordt omringd door de zogenaamde Groene Loper, een op de recreatie gericht project. En dit laatste zag hij toen als een bedreiging voor zijn bedrijf en hij had nog niet besloten, hoe hij daarmee om zou gaan. Nog een reactie: een Duif vloog uit Jacob Duif is afkomstig uit een oud Pancrasser tuindersgeslacht. Toen hij achttien jaar oud was, begon hij zelfstandig met het telen van een aantal tulpenbollen en probeerde hij nieuwe soorten te ontwikkelen. Kijken of er handel in zat. Daarnaast ging hij groente verbouwen. En met de kool bouwde hij soms tegen de markt in. Wanneer iedereen dacht datje beter niet teveel kon verbouwen, omdat de markt slecht was, durfde hij het aan om eens wat meer op te zetten: als er minder aanbod was, wilde de prijs wel eens omhoog gaan. Gedurende een paar jaar had hij zijn bedrijf in de ouderlijke woning aan de Benedenweg. Na het gereedkomen van de verkaveling begon hij een modern bedrijf aan de Spanjaardsdam in Broek op Langedijk. "Zakelijk ging het goed met me, maar ik voelde me steeds belem-merd door de (gemeente-lijke) overheid. Ik wilde een schuur bouwen, maar ik kreeg er geen toestemming voor. Grootmoeder, tante Alie en Brechje en vader Jan Duif-Balder 184

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 186