Nadat de verkaveling zijn beslag had gekregen moest ook een loonploeger omschakelen. Niet langer in een met ploeg en paarden gevulde schuit naar een akker varen, niet langer bij een sluis de paarden eerst uitladen en weer innemen als hij de sluis was gepasseerd, omdat de beesten in de sluis steevast begonnen te wiebelen zodat het gevaar groot was dat het water in de boot zou slaan, met alle nare gevolgen van dien. Jan besloot een streep te zetten onder de loonploegerij. Met pijn in zijn hart zei hij zijn trouwe paarden vaarwel. Op een andere manier zei hij zijn in de loop van de tijd aangekochte akkers vaarwel, deze bracht hij in bij de verkavelingscommissie en vroeg er een toedeling in de buurt van de woning voor terug. Met ander woorden: een ploeger ging tuinen terwijl anderen de pijp aan Maarten gaven omdat ze niet over wilden gaan tot de forse investering in gebouwen en machines, benodigd voor een gemechaniseerd verkavelingsbedrijf in een 'rijd - polder'. De eerste jaren na de totstandkoming van de verkaveling waren goed, over de Prédenaoogsten (vroege witte kool) en de Eerstelingen (piepers) was hij meer dan tevreden en 1976 werd door hem bestempeld als een jaar met een gouden rand. Hetgeen half werd voorzien en gevreesd, gebeurde. De HAL werd geboren. De toedeling van Jan de Goede werd door Alkmaar gezien als een toekomstige bouwlocatie en het moment kwam, dat de bedrijfsvoering in Sint-Pancras niet langer mogelijk was. Toch werd er geen streep gezet onder het bedrijf, dit werd verplaatst naar en voort gezet in Oudkarspel Een geheel ander geluid klonk in 1998. De Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (WLTO) onderzocht hoe de vlag er bij de kooltelers in de Langedijk voorstond. Men kwam tot de ontdekking dat bijna de helft van deze agrariërs overwoog om op korte termijn te stoppen. Zij vonden de toekomst te onzeker om nog langer grote investeringen in hun bedrijven te doen. De gemiddelde leeftijd van deze mensen was vrij hoog en bij de meesten was geen opvolger aanwezig. En dit, terwijl hun vermogenspositie over het algemeen sterk was en om dit laatste was je geneigd te denken dat het bedrijf zou worden voortge zet... In dezelfde tijd bezochten CDA - statenleden het bedrijf van koolteler Piet Tim merman. Deze politici trokken o.a. ook de conclusie: Door de vele claims op de 183

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 185