deze ploeger tuinde door Omstreeks 1930 nam Dirk de Goede van zijn in Huiswaard wonende oom Jan een loonploegerij over. Dirk wilde daar liever niet blijven wonen en keek geregeld om naar een geschikte woon- en werkplaats in St. Pancras. Op een gegeven moment deed zich een mogelijkheid voor. Dat ging zo: In een zeker jaar bracht de rode kool goudgeld op. Omdat hij hiervan flink had geprofiteerd stelde dit Klaas Molenaar in staat een nieuw huis te bouwen op Benedenweg 314.(de huidige woning van Jan de Goede). Enkele jaren later ging Klaas failliet en deed hij zijn huis over aan Dirk de Goede. Dirk bezat toen twee span paarden en trok er geregeld samen met een knecht op uit. Het ene span werd in een ijzeren vlet geladen, het andere in een "peerdepraam". Aanvankelijk gingen ze al kloetend naar de akker, die geëgd of geploegd moest worden. Later huurden ze een motorschuit. "Maar", zei Dirk, "als de benzine straks een dubbeltje gaat kosten, gaan we weer varen." In die tijd kreeg Dirk voor het ploegen van een snees vijftig cent en dat betekent dat hij voor 1 ha ƒ21,— ontving. Iemand die paarden heeft, is aan huis gebonden. Dus was het voor De Goede gemakkelijk om als bijverdienste een paar koeien te houden. Het beviel hem hoe langer hoe beter, vandaar dat hij zijn veestapel van lieverlee steeds meer uitbreidde. De Goede woning 181

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 183