droeg het college op er alles aan te doen om het vertrouwen van de bevolking niet te beschamen. Hierop antwoordde burgemeester Bulte: "U kunt op ons rekenen". In juli 1992 vermeldde de krant dat de Langedijker raad zijn bezorgdheid had uit gesproken over de eventuele bouwlocaties in de Kleimeer en het Geestmer- ambacht. Ook kon men toen lezen dat burgemeester Bulte aan het eind van de besprekingen deze had samengevat als: de raad heeft een voorzichtige voorkeur voor het compacte model maar heeft moeite met bebouwing van de Vroonermeer en de Daalmeer-noord. Een jaar later vertelde de krant dat, in overleg met de HAL-partners, de raad van Langedijk van plan was om de bestaande landbouw in de Vroonermeer langzaam te vervangen door groenstedelijke recreatievormen en dat Alkmaar had besloten in het aan die gemeente toebehorende gedeelte van De Vroonermeer huizen te gaan bouwen. In juli 1994 ging de Langedijker raad door de knieën. Tot die tijd had men volgehouden: Geen woningbouw in de Vroonermeer en evenmin in de Bruggesloot. Wie het dreigement waarvoor men zwichtte had bedacht? Het luidde: Als de gemeente Langedijk in geen van beide gebieden wil bouwen worden er gedeelten van de Langedijk geannexeerd! Bevreesd voor deze maatregel besloot de raad in de Bruggesloot te gaan bouwen. Ongeveer tegelijkertijd kwamen Alkmaar en Langedijk overeen om gezamenlijk het Alkmaarse gedeelte van de Vroonermeer en een aangrenzend stuk van het Langedijker gedeelte (tot de Kruissloot) te gaan bebouwen. In 1996 gaf Alkmaar te kennen de gehele Vroonermeer te willen bebouwen. Aanvankelijk was de Langedijker raad verontwaardigd, maar onder invloed van het eerder gehoorde dreigement: 'annexatie' besloot de raad om het grootste gedeelte van de Vroonermeer aan Alkmaar af te staan. De voorzitter bewonderde de raad om zijn wijze en dappere besluit, want nu behoefde de Langedijk niet langer bevreesd te zijn voor annexatiedreigingen. Noodgedwongen besloten veel tuinders tot bedrijfssluiting. Maar er waren ook anderen. 180

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 182