Van 1. nr rechts: Jan Vos, zijn zoon Dennis, Andries Boskamp en Jans vader Piet Vos de Vroonermeer. Ten noorden van de Vroonermeer bezat hij ook nog 10 hectare. Van die laatste 10 hectare stond het vast dat daarop huizen zouden verrijzen. Wanneer dit ook in de Vroonermeer ging gebeuren, dan was hij de tweede Jan zonder land, want reeds eerder in de geschiedenis was er iemand van die naam. Naast de Vossen waren er nog 10 tot 12 tuindersbedrijven in de Vroonermeer aanwezig. De helft daarvan bestond uit éénmansbedrijven, de andere helft uit 'tuinders met knap land'. En nergens was de grond zo goed als in de Vroo nermeer: Het kon zo hard niet regenen, het land bleef bewerkbaar, was uitstekend geschikt voor vroege aardappelen en vroege 'denen', daarop moest men nooit huizen gaan bouwen. Inmiddels hebben de Vossen hun tuindersbedrijf beëindigd. Het Langedijker college werd tijdens een informatie-avond in het Dorpshuis bestormd door verontruste Pancrassers. In het kort zei men: Bij het samengaan met Langedijk werd ons toegezegd dat de groene zones rond St. Pancras behouden blijven. De voorzitter van de plaatselijke ANBO zei blij te zijn met de toezegging van het college dat het gemeentebestuur de Vroonermeer open wilde houden en 179

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 181