1965 Cor Booy gaat melken. Van 1740 - 1748 woedde er een oorlog in West Europa, anders gezegd: de regering had gebrek aan geld en de Heren Staten zochten naar wegen om hun in komsten te verhogen. Ze bedachten nieuwe belastingen en voerden deze in. Of, om snel aan geld te komen, boden ze iets te koop aan. Onder meer verkochten ze toen het recht om accijns te heffen van bepaalde producten. Wie hiervoor belangstelling had, kon een bod uitbrengen en degene, die het meeste bood, werd de eigenaar van dit recht. Was je eenmaal eigenaar, dan was het zaak om zo spoedig mogelijk het aan koopbedrag terug te krijgen. Daarvoor was er slechts één manier: de accijnzen flink verhogen! Geen wonder dat burgers, boeren en buitenlui klaagden over de hoge belastingen. Het was allemaal ellende: Mede door de oorlog kwam er werkloosheid in de steden, door de veepest en de drukkende belastingen heerste er armoede op het platteland en het spreekt vanzelf dat door de veepest boter, kaas en vlees schaars werden. Dit alles maakt het onderstaande bericht begrijpelijk: 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 17