over, maar het karakteristieke van het dorp blijft toch bestaan. Die import-mensen voegen zich bijzonder goed in. Over het dorp vragen ze je het hemd van je kont. Tol spreekt: "Jongens, wat praten we nou toch allemachtig deftig. D'r is geen woord West- Fries bij! Siem: "We vechten voor Sint Pancras en de ijsbaan! "Wij zijn vrije West-Friezen, bij ons zit het bloed van de Geestmannen er nog in, we vechten als oude Geestmannen voor onze vrijheid. Helaas is ons generaal Vroegop ontvallen, maar we gaan door. Ik leef liever arm in Sint Pancras dan rijk in Langedijk! Har: "Het dorpsleven was vroeger erg hard. Misschien hebben we daarom graag wrange humor. Gerrit Tol: "Mijn buurman zaait gras, wat je dan wat plat moet slaan. Zegt-ie: doet m'n schoonmoeder morgen, want die heeft van die plat-voeten. "Nog eentje. Een vreemde man komt bij de dorpskapper, die in de scheerpot spuugt en de man begint in te zepen. Zegt de kapper: vaste klanten spuug ik meteen op 't hoofd. de kool moest het veld ruimen Een aantal Pancrasser raadsleden weigerde gedurende lange tijd volmondig tegen de gemeente Langedijk te zeggen: We proberen niet langer onze zelfstandigheid te handhaven en stemmen erin toe om met jullie in één gemeente verder te gaan. Dit veranderde in april 1989. De dames en heren, die lid waren van de Tweede Kamer gaven op dat moment zeer duidelijk te kennen dat ze er niet aan dachten om St. Pancras een zelfstandige gemeente te laten blijven, maar dat ze in dubio stonden of Pancras bij Alkmaar of bij de Langedijk moest worden gevoegd. Toen dit bericht uit Den Haag werd vernomen, besefte de raad dat het tijd werd het verzet te staken en in te stemmen met het van hogerhand gesuggereerde samengaan met de Langedijk. De Langedijker raad was hoogst ingenomen met het besluit van St. Pancras en gaf dit in haar eerstvolgende vergadering duidelijk te kennen. In de krant van 26 april 1989 stond een verslag van de bewuste vergadering, waarin o.a. werd vermeld dat de Langedijker raad het volgende uitsprak: "Vanaf vandaag is de doelstelling van de gemeenteraad van St. Pancras en die van Langedijk om samen één sterke plattelandsgemeente te vormen als tegenwicht van de verstedelijkte buur gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard." Reeds op 1 januari daaraanvolgend ging de nieuwe gemeente Langedijk van start. Het lijkt erop dat de Pancrassers, die na de fusie de Langedijker raad kwamen versterken, op deze vergadering een zeer vreemde invloed uitoefenden, want enige 177

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 179