Hieraan lagen verschillende motieven ten grondslag: aanvankelijk zaten veel tuinders krap bij kas en de zaadhandel vroeg een fikse prijs, de handelaar kon niet die kwaliteit leveren die de tuinder wenste, een tuinder probeerde zaad te krijgen, waardoor hij zijn product iets boven dat van de anderen uitstak. (Smit probeerde zijn rode kool iets vroeger op de veiling te krijgen dan de rest van de tuinders, zijn primeurs leverden hem geen windeieren op). Een ander probeerde het door kwaliteitsverbetering, vaak gebeurde het product van een kweker steeds door dezelfde koopman werd gekocht. De koopman kende dan de kwaliteit en had er wel een paar centen meer voor over. De tuinder probeerde de smaak te verbeteren. Witlof kon wat bitter smaken, maar soms leek het of het iets zoeter was. Vroeg een tuinder zich af hoe dat kon, dan was hij vermoedelijk op de goede weg. Wanneer hij witlof uit de kuil haalde en gereed maakte voor de veiling kon het gebeuren dat één of meer struiken een iets afwijkende vorm of kleur hadden. Legde de man deze struik(en) apart om er zaad van te winnen, dan was er de kans dat hij inderdaad een soort had gevonden die iets beter van smaak was. karakterverlies Hierboven werd beschreven dat in 1985 het Daalmeerpad zijn landelijk karakter had verloren. Dit kwam vooral omdat Alkmaar in het door deze gemeente geannexeerde gebied duchtig huis had gehouden: sloten en koolakkers hadden plaats moeten maken voor straten en huizen. In een jaar of tien wist Alkmaar de in 1973 verworven gebieden vol te bouwen. Natuurlijk kwam toen de Alkmaarse vraag: "Waar kunnen we nu bouwen?" Het stadsbestuur keek in het rond of er zich ook andere kansen voordeden... En die waren er. Want in die tijd bedachten Gedeputeerde Staten dat een gemeente om zelfstandig te kunnen zijn tenminste zesduizend inwoners moest hebben, nog beter was tienduizend! En zie, de met Koedijk-kanaal verrijkte gemeente St. Pancras haalde de zesduizend bij lange na niet! Daarom werd overwogen om Pancras op te heffen en bij Alkmaar of Langedijk te voegen. Alkmaar zat direct op het vinkentouw: Geheel St. Pancras bij onze stad, dan heb ben wij twee mooie bouwlocaties waar we om zitten te springen: de Vroonermeer en de Daalmeer - noord. 174

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 176