In de verwarmde kas groeiden de stekken op. Ook dan was het zaak om de nieuwe aanplant terdege in het oog te houden, want hier lagen eveneens de gevaren om de hoek. Wanneer de stekken het te goed hadden, was de kans aanwezig dat ze kooltjes vormden en daar was het niet om begonnen. Ging alles naar wens, dan bloeiden de stekken omstreeks mei en kon er zaad worden gewonnen. Natuurlijk teelden de Smitten niet alleen vroege rode kool. Hun assortiment bevatte verder aard-appelen, gele kool, witlof en tulpen. Ook volgde Niek een cursus, die in Noord—Scharwoude werd gegeven. Toen hij deze met goed gevolg had af-gesloten, kreeg hij naast een diploma ook een Pers om grondpotjes te maken vergunning, waarin hem toestemming werd ver leend om een bepaalde oppervlakte, (die in een aantal roe(den) werd uitgedrukt) tulpen te verbouwen. De achter hem liggende periode overziende zegt Nico: Met veel liefde heb ik dit vak uitgeoefend, het schonk me veel voldoening, ik kon genieten bij het zien van een mooi gewas. Wanneer ik 'op brood was' (als men op een vergelegen akker werkte, ging men om twaalf uur niet naar huis, maar werd daar het middagmaal genuttigd en vervolgens even gerust), kon ik Op mijn rug liggend - met veel genoegen luisteren en kijken naar een in de lucht stijgende en zingende leeuwerik tot die tenslotte zo hoog was dat ik nog slechts een uiterst klein stipje zag en verder genoot ik van al het andere wat de natuur me te zien en te horen gaf. We waren er steeds op uit om zo vroeg mogelijk met onze rode kool op de markt te komen. Wanneer dit gelukte, als we een of twee weken vroeger waren dan een ander, bracht ons dat voordeel en daarmee hebben we wel succes geboekt. Toch ben ik van mening dat het altijd hard, lang en zorgvuldig werken was geblazen en ben ik van oordeel dat dit door de jaren heen slecht werd betaald, hetgeen niet wegneemt dat ik het plezier in mijn werk heb behouden. Op dezelfde manier als de Smitten deden, wonnen veel tuinders hun zaad, vooral van de koolsoorten, maar ook wel van andere groente als bloemkool en witlof en een enkele deed dit ook van andijvie, sla rode biet enz. 173

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 175