Oudere bouwers in het dorp weten zich nog te herinneren dat Dirkie "Kuuk") Sluis de weg heeft uitgezet. En kon uit Kuuks handen iets komen, wat helemaal klopte? Een anekdote over dit kleurrijk figuur. Kuuk was in dienst bij een bouwer, wiens dekkleden waren natgeregend. Het drogen was een langdurig proces, 's Morgens vroeg werden de kleden uitgelegd en 's avonds weer onderdak gebracht. Maar goed, eindelijk waren ze dan toch droog. Kuuk moest ze op een kruiwagen naar de schuur brengen. Kuuk had buiten de waardin casu liet steil aflopende pad gerekend. Hij raakte met kruiwagen en al op drift en zag zijn missie eindigen in de Veert. Kuuk is in vergetelheid geraakt en zo ook het Daalmeerpad. Een vaarpolder werd een rijpolder en zo mooi als vroeger wordt het nooit meer Kuuk Sluis met baggerlaarzen op de Benedenweg (ter hoogte van Henk Schuur) Naast hem Cor Boskamp 169

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 171