Landelijk dacht men in die jaren dat het groene hart van Nederland ontzien moest worden en dat de uitbreidingsplannen vooral in de zogenaamde 'overloop- gebieden' moesten worden verwezenlijkt. Noord - Kennemerland was één van de door het Rijk aangewezen overloopgebieden. Deze gedachte kwam uitstekend in de Alkmaarse kraam te pas. De heren van de Langestraat stonden op het standpunt dat alleen een stad als Alkmaar in staat was een taak, zoals in het streekplan bedoeld, te kunnen volbrengen. Vandaar dat de Kaasstad in 1963 verzocht om St. Pancras, Oudorp en Koedijk in zijn geheel te annexeren en daarnaast wilde Alkmaar ook nog bepaalde gebieden van Heiloo, Bergen en Egmond inlijven. Toen dit bekend werd stond de plattelandsbevolking op zijn achterste benen. Van alle kanten kwamen de bezwaarschriften, weerleggingen, protesten, tegen-plannen, e.d. Piet Vroegop verwierf nationale bekendheid als de grote animator van het anti annexatie comité. De in gang gezette tegenacties zorgden voor een belangrijke vertraging in de afhandeling van de Alkmaarse annexatieaanvraag. 1971 Demostratieve anti-annexattie tocht van jong en oud naar Den Haag 166

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 168