Jubileumveiling te Broek in 1987 veelheid groente tegen een afgesproken prijs te leveren. Al deze zaken werkten mee aan het verdwijnen van de groenteveilingen. het ""meer"" raakt nooit vol Ten tijde van de verkaveling hoorden de tuinders minder leuke geluiden uit het naburige Alkmaar. Deze stad wilde graag uitbreiden, maar bezat weinig voor woningbouw geschikt terrein. Dus keken de heren en dames uit de Langestraat naar de buren en gingen zij annexatie-plannen bedenken en vroegen vervolgens aan de toenmalige regering of deze daarmee in kon stemmen. Alkmaar had reeds in 1924 en in 1936 pogingen gedaan om een paar omliggende dorpen te annexeren, maar dit was beide malen op niets uitgelopen. Het boven reeds genoemde en in 1962 gereed gekomen streekplan vertelde dat er in Huiswaard, de Mare en de Daalmeer woningbouw zou kunnen plaats vinden en dat de Westbeverkoog voor industrie kon worden benut. 165

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 167